Finansiell information

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av transparent, relevant och korrekt information till våra intressenter för att öka kunskapen om bolagets verksamhet och finansiella ställning.

IR-kontakter

Du är välkommen att ställa frågor eller ge oss kommentarer.